top of page

SQL & Azure

kisspng-microsoft-azure-sql-database-mic

Vi udvikler sjældent løsninger uden vi har en underliggende database til opsamling og strukturering af data.

Dette skyldes bl.a. at vi ofte arbejder med integrationer til andre systemer i virksomheden, og derved genbruger data. Bl.a. er det vigtige at stamdata kun vedligeholdes ét sted og så vidt muligt bor i kildesystemet. Dem genbruger vi i vores applikationer.

Vi har stor erfaring med SQL, Azure SQL (Cloud-SQL), samt Dataverse.

 

Hvad er
SQL & Azure
?

SQL (on-prem eller Azure/Cloud) er en af de mest udbredte databaseteknologier, og ligger bl.a. under en lang række kendte standard ERP og CRM systemer.

En database er ikke blot et sted at opbevare dine data. En velstruktureret database kan udnyttes til at skabe strategisk værdi og innovation og er hjertet af intelligent beslutningstagning og smidig forretningsdrift.

SQL-databaser kan løbende tilpasses til ændrede betingelser og forhold, og kan skaleres, som virksomheden vokser.

Ønsker man ikke vedligeholdelse og driftsudgifter til en fysisk eller hostet database og ønsker cloud-teknologi, er svaret en Azure SQL-databse.

Det er let at integrere med virksomhedens andre systemer, så visionen om én sandhed kan opfyldes. Ofte bor mange stamdata fx i virksomhedens ERP eller CRM system. Disse skal ikke replikeres i enten et Excel-ark eller en Power App.

 

Med SQL-databaser kan vi skabe høj grad at dataintegritet og sikkerhed, samtidig med at vi automatisk kan skubbe realtime data ud til brugerne.

Microsoft Dataverse er Power Platformens integrerede back-end, og kan i mange tilfælde substituere en SQL-database.

 

Vi vurderer altid hvad der giver mest mening i det konkrete tilfælde.

.

Kontakt os for at høre mere om mulighederne i Microsoft Excel

Tak for det indsendte!

bottom of page