top of page

Power BI

Vi er eksperter i Microsoft Power BI og datamodeller.

Derfor kan vi sammen med dig udvikle et Power BI rapporterings-setup, der understøtter jeres forretning.

Vores teoretiske fundament har vi fra økonomiverdenen, og vi kan derfor sparre med vores kunder, og forstå målet med inddragelse af Power BI. Også udenfor økonomiafdelingen.

Vi har helt styr på processen om at skabe en solid og performanceoptimereret back-end, samt sikre relevante visualiseringer og dash-boards for slutbrugeren.

Kontakt os for at høre mere om mulighederne i Microsoft Power BI

Tak for det indsendte!

bottom of page