top of page

Integrationer

Forbind prikker

Integrationer mellem systemer er i dag blevet både nemmere og mere relevant end nogensinde før. Gamle legacy systemer udskiftes i større og større grad med nye cloud-baserede applikationer.

I takt hermed bliver integrationer både lettere og mere relevant.

 

Lettere fordi der oftest findes eller kan udvikles API'er til nye applikationer og systemer.

Mere relevant fordi virksomheder i dag anvender mikroservices i større omfang end tidligere, og derved har brug for effektive integrationer for at sikre en smidig og effektiv kommunikation mellem tjenester.

Vi hjælper med at binde jeres systemer sammen, så vi minimerer spildtid og sikrer sammenhæng i rapporteringen ud fra tanken om one-truth.

Vi har mange års erfaringer i integrationer til diverse ERP-systemer, CRM-systemer, POS-systemer, eller andre Cloud eller on-prem-datakilder.

Hvad enten vi anvender et udstillet API, vi selv skal bygge et, eller vi går via brugergrænsefladen. Så skal vi nok finde en løsning.

Integrationer er vigtige for at sikre et sømløst systemlandskab, og for at understøtte ændringer i behov for styring og krav fra omverdenen.

bottom of page